Kasutustingimused

Kasutustingimused

Albumi.ee kasutustingimusedKasutaja

 1. Albumi.ee kasutajaks võivad saada kõik, kes soovivad albumi.lv veebilehele fotosid üles laadida (portaali tegevust korraldab ja koordineerib SIA „Darba Vide”,, edaspidi Albumi.ee), ning enda valitud fotodega fotoalbumeid või kalendreid kujundada ja tellida. Et seda teha, ei pea tingimata registreeruma, kuid sellisel juhul üles laetud fotod, pooleli olevad ning täidetud tellimused ei säili. Me soovitame enne tellimuse vormistamist registreeruda, märkides oma tegeliku elektronposti aadressi ja parooli.

 2. Kasutaja saab laadida üles fotosid kogumahuga 3 GB. Albumi.ee ei kanna mingitki vastutust albumi.lv internetikeskkonnast fotode kadumise eest. Seepärast palume mitte kasutada seda oma fotode ainsa hoiukohana. Albumi.ee jätab endale õiguse eemaldada fotosid, mille sisu on EV seaduste järgi keelatud, ning blokeerida kasutaja juurdepääsu.

Maketi loomine

 1. Fotoraamatu või kalendri maketi loob klient ise, laadides selleks fotosid väljavalitud galeriisse ning valides meie pakutavatest fotode paigutamise viisidest sobivaima või luues oma paigutamise viisi. Tellimuse kinnitamisel võtab klient endale täieliku vastutuse loodud maketi kvaliteedi eest, sealhulgas kasutatud fotode kvaliteedi, piltide lehele paigutamise, taustavärvide, piltide suuruse, värvitoonide vastavuse ning tellimuse eest tervikuna.

 2. Kokkuleppel ning eraldi tasu eest Albumi.ee saab fotoalbumi või kalendri maketi kindlaksmääratud ajaks valmis teha.

Kvaliteet

 1. Kasutaja vastutab loodud maketi kvaliteedi eest.

 2. Kasutaja vastutab maketi jaoks valitud fotode kvaliteedi eest. Albumi.ee soovitab enne maketi loomist fotosid korrigeerida ja töödelda. Palume pöörata tähelepanu hoiatavatele tekstidele, mis ilmuvad automaatselt, kui foto on liiga halva kvaliteediga. Kui kasutaja kasutab maketis halva kvaliteediga fotosid (madala resolutsiooniga, tumedaid või vastu päikest tehtud fotosid jne), võivad pildid tulla udused, liiga tumedad või ülevalgustatud. Kasutajat on hoiatatud fotoalbumis või kalendris halva kvaliteediga fotode kasutamise tagajärgede eest, ning sellisel juhul ei võta Albumi.eevastu pretensioone toote trükikvaliteedi kohta.

 3. Albumi.ee kvaliteedipoliitika – varustada olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente kvaliteetse toodanguga.

 4. Juhul, kui toote maketi valmistab Albumi.ee vastutame loodud maketi kvaliteedi eest meie. Sellisel juhul on Albumi.eekohustatud klienti teavitama, kui foto kvaliteet ei vasta nõuetele.

 5. Kui kasutaja pole fotoalbumi või fotokalendri trükikvaliteediga rahul või kui valminud toote kvaliteet ei vasta trükitööstuse üldtunnustatud normidele, on kasutajal õigus toode 10 tööpäeva jooksul tagastada, tuues valminud fotoalbumi või fotokalendri isiklikult Albumi.ee büroosse või tagastades selle postiga või kulleri abil (selle teenuse eest maksab kasutaja ise) ning informeerides Albumi.ee sellest telefoni või e-posti kaudu ja täites vastava avalduseplangi. Kõiki juhtumeid käsitletakse eraldi ja nad lahendatakse 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Kui pretensioonid olid põhjendatud, trükitakse tellimus kliendiga kokkuleppel 10 (kümne) tööpäeva jooksul ümber või tagastatakse raha kasutaja märgitud arvelduskontole.

Tellimuse kinnitamine ja täitmine

 1. Enne, kui kasutaja kujundatud fotoraamatu või fotokalendri tellimuse kinnitab, on ta kohustatud loodud maketti kontrollima ning täitma tellimuses kõik kohustuslikud väljad, märkides seejuures tegeliku elektronposti aadressi ja telefoninumbri, et saada tellimuse valmides tasuta sõnum.

 2. Tellimuse täitmise aeg on aeg, mis algab tellimuse kinnitamise või tema eest tasumisega ja lõpeb hetkel, mil toode (fotoalbum või kalender) on Albumi.ee büroos järeletulemiseks valmis või saadetud ära posti või kulleriga. Tavaliselt läheb tellimuse täitmiseks 7-10 tööpäeva.

 3. Tellitud toote eest saab tellija tellimust vormistades maksta VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO, MASTERCARD pangakaardiga või Swedbanki internetipanga kaudu, või siis tasuda tellimuse kättesaamisel kassasse sularahas. Kui kasutaja soovib tasuda pangaülekandega, peab ta Albumi.ee-ga ühendust võtma.

 4. Albumi.lv-l on õigus saata meeldetuletusi valminud tellimuse eest tasumise kohta.

Allahindlused

 1. Kasutajal on õigus allahindlusele, kui ta vormistas tellimuse sooduspakkumise kehtimise ajal ning sisestas allahindluse aknakesse allahindluse koodi.

 2. Albumi.ee teavitab eripakkumistest ja allahindlustest oma Albumi.ee veebilehel lõigus „Pakkumised” ning e-uudiskirja või sotsiaalsete võrgustike kaudu.

 3. Albumi.ee ei ole kohustatud tegema kasutajale allahindlust, kui kasutaja ei märkinud tellimust vormistades allahindluse aknakesse vajalikku allahindluse koodi.

 4. Albumi.ee korraldab allahindlusi ja pakkumisi enda äranägemise järgi ja oma vabal valikul. Albumi.ee ei ole kohustatud igat kasutajat kehtivast allahindlusest informeerima.

 5. Albumi.ee ei ole kohustatud andma kasutajale allahindlust, kui tehtud tellimus ei vasta allahindluse saamise tingimustele või kui süsteem arvutas mingi eksituse tõttu allahindluse teist liiki tellimusele. Kui kasutaja tasus väiksema summa, kui hinnakirja kohaselt tasuma pidi, peab ta enne toote kättesaamist või enne, kui toote ära saadame, puuduva osa kinni maksma.

 6. Soodustused ei kehti kohaletoimetamistasule.

 7. Soodustusi ei summeerita.

Kohaletoimetamine

 1. Läti territooriumil toimub kättetoimetamine Läti Posti vahendusel tähitud saadetise näol, tasu vastavalt toodud hinnakirjale. 1. Tellimuse kättesaamise aeg = tellimuse valmimise aeg + tellimuse kohaletoimetamise aeg (keskmiselt 7-10 päeva). Alumi.ee ei vastuta Läti Posti süül tekkinud viivituse eest kohaletoimetamises.

 2. Juhul, kui kasutaja ei saanud oma tellimust kätte 21 päeva jooksul alates tellimuse ärasaatmisest, ehk siis päevast, mil saadeti teade, et tellimus on valmis, peab kasutaja Albumi.ee-ga ühendust võtma.

Muudatuste tegemine

 1. Muuta fotoraamatut või kalendrit, mille tellimus on juba sisse antud, saab ilma lisatasuta vaid siis, kui helistate otsekohe Albumi.ee büroosse ning me lepime maketi muutmise osas kokku, ja vaid tingimusel, et tellimust pole veel trükkima hakatud. Vastasel juhul on maketti muudatuste tegemine võimalik vaid lisatasu eest, kokkuleppel Albumi.ee-ga.

 2. Pärast tellimuse kinnitamist saab tellimuses muudatusi teha (nt muuta märgitud kontaktandmeid, kohaletoimetamise ja e-posti aadressi, raha tagastamist puudutavaid kokkuleppeid, makstud summa sidumist järgmiste tellimustega jne) vaid kokkuleppel Albumi.ee-ga, kui võtate ühendust telefoni või e-posti teel. Albumi.ee-l on õigus tellimuse summast 10% kinni pidada, et katta tellimuse töötlemisega seotud kulutusi.

 3. Tellimuse tühistamine ilma lisatasuta on võimalik siis, kui võtate Albumi.ee -ga ühendust 1 (ühe) tunni jooksul. Kui tellimus on tehtud väljaspool Albumi.lv tööaega, saab kasutaja tühistada tellimuse kuni järgmise päeva 9:00-ni, võttes ühendust Albumi.ee -ga.

Avaldamine

 1. Kasutajal on võimalus näidata enda kujundatud fotoraamatut või kalendrit teistele, avaldades selle veebilehel või saates sellele viiva lingi kasutaja märgitud elektronposti aadressile.

 2. Et fotoraamat või kalender avaldada, tuleb ta kõigepaelt luua, kuid tellimine pole sugugi kohustuslik.

 3. Kui kasutaja avaldab draugiem.lv või facebook.com veebilehel enda kujundatud fotoraamatu või kalendri, on see antud veebilehel kõigile vaatamiseks kättesaadav, rubriigis „Mina räägin” on sellele viiv link.

 4. Avaldades fotoraamatu või kalendri, annab kasutaja teistele võimaluse avaldatud materjali mitte ainult vaadata, vaid ka kopeerida ja tellida, tehes selles vajadusel parandusi.

 5. Enda kujundatud fotoraamatu või kalendri avaldamine on kasutaja vaba valik.

 6. Kasutaja vastutab tagajärgede eest, mis tekkisid materjali avaldamise või saatmise tõttu. Albumi.ee ei vastuta kasutaja avaldatud ja/või ühiselt saadetud materjalide ning seoses sellega tekkinud tagajärgede eest.

Kinkekaardid

 1. Kasutaja võib soetada kinkekaarte, mille väärtus on 5 Eur - 100 Eur. Kinkekaarte ega nende jääkväärtust rahaks ega teisteks kinkekaartideks ei vahetata. Kinkekaartide kehtivusaeg on 6 kuud alates ostmise hetkest. Kinkekaarti saab kasutada mitu korda. Kinkekaardil olev kood tuleb tellimust vormistades allahindluse aknakesse sisestada või tuua kinkekaart tellimuse kättesaamisel isiklikult Albumi.ee büroosse.

 2. Kui kasutaja soovib tasuda kinkekaardiga tellimuse eest, mille hind ületab kinkekaardi väärtuse, võib ta tekkinud vahe kinni maksta, kasutades selleks mõnda teist makseviisi.

 3. Kaotatud, rikutud või varastatud kinkekaarti ei taastata. Kinkekaardi omanik vastutab selle eest, et kinkekaardi kood ei satuks kolmandate isikute kätte.

Muud tingimused

 1. Fotosid üles laadides kasutaja kinnitab, et nende fotode autoriõigused kuuluvad talle ja et need fotod on tehtud seaduslikult ning kasutajal on õigus neid vabalt käsutada ja kasutada.

 2. Albumi.ee l on õigus kasutada üleslaetud fotosid vaid kasutaja tehtud tellimuse täitmiseks. Kasutaja fotoalbumis või kalendris olevaid fotosid ja nende kujutisi võib Albumi.ee kasutada vaid kasutajaga eelnevalt kokku leppides.

 3. Albumi.ee ei vastuta tehnilist laadi probleemide eest albumi.ee.

 4. Albumi.ee ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekkis kasutajal seoses teenuste kasutamisega või teise kasutaja materjalide avaldamisega.

 5. Albumi.ee jätab endale õiguse ilma ette teatamata piirata või keelata kasutajale ligipääsu Albumi.ee-le ning kustutada mis tahes informatsiooni.

 6. Albumi.eeei vastuta kohustuste täieliku või osalise mittetäitmise eest, kui kohustuste mittetäitmise põhjuseks on ületamatud, erakorralised olud või tehniliste seadmete ettenägematud rikked, mis mõjutavad otseselt tellimuse täitmist ja mis tekkisid pärast kasutaja tellimuse esitamist ning mille tekkimist Albumi.lvei olnud võimeline ette nägema ega neid mõistlike vahenditega likvideerima või kuidagi mõjutama. Sellisel juhul antakse olukorrast kasutajale 5 (viie) tööpäeva jooksul teada, nimetades oletatava tellimuse täitmise tähtaja.

 7. Albumi.ee kasutustingimused on kohustuslikud kõigile, nii registreeritud kui registreerimata Albumi.ee kasutajatele.

 8. Albumi.ee kasutustingimused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkel.

 9. Tellimust vormistades kinnitab kasutaja, et ta tutvus kõikide Albumi.ee kasutustingimustega ja tingimustesse viidud muudatustega ja on nendega nõus.

 10. Albumi.ee jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi ilma eelnevalt ette teatamata ning muudatused jõustuvad www.albumi.ee veebilehel avaldamise hetkel. Albumi.ee ei pea kasutajaid tehtud muudatustest informeerima.

 11. Iga Albumi.lv kasutaja on kohustatud käesolevaid tingimusi regulaarselt lugema, et saada õigeaegselt informatsiooni nendesse tingimustesse viidud muudatuste kohta.

 12. Kõik Albumi.eeja Albumi.ee kasutaja vahelised käesolevaid tingimusi puudutavad vaidlused lahendatakse omavaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust sel moel lahendada ei õnnestu, lahendatakse see Läti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.